skadedyr

Skadedyrsbekæmpelse

hvad er et skadedyr? er det når et dyr laver skade på andre dyr eller når det laver skade på planter. jeg syntes klart det er når de laver skade på MINE planter. dette år har jeg nok haft alle de små kravl jeg kender…

pærer